Konkurs Mitologiczny

Uczniowie klasy Va – Lena Mitas, Oliwia Zając i Tomasz Zydek reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Mitologicznym organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sączowie.  Celem od lat jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o kulturze świata antycznego, popularyzacja sztuki starożytnej oraz integracja młodzieży przejawiającej zainteresowania humanistyczne. Uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością mitów greckich, antycznych bogów oraz wyjaśnić znaczenie mitologicznych związków frazeologicznych. Nasi uczniowie nie zajęli miejsc na podium ale zdobyli cenne doświadczenie  zatem przewidujemy kolejne zmagania i wierzymy, że osiągniemy sukcesy.

Skip to content