Historia

PREZENTACJA -JUBILEUSZ 70 LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W latach 1946-1949 w starej szkole uczyli: Stefania Wollak, Mieczysław Jędrusiak, Marian Dłubak, Maria Rosik, Stefania Łagodzka, Janina Fedyszyn, Maria Kubańska, (…) Caban, Tomisław Gancarczyk. (na podstawie arkuszy ocen).

22 maja 1946r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Budowy Szkoły, w którym uczestniczyło 10 członków, przewodniczył Jan Pękała jako sołtys. Wybrano przewodniczącego Jana Lisika i jego zastępcę Antoniego Gubałę. Sekretarzem został Piotr Wyderka. W skład Komitetu Budowy Szkoły weszli: Jan Lisik syn Błażeja – przewodniczący, Antoni Gubała syn Antoniego, Piotr Wyderka syn Ignacego, Piotr Wyderka syn Melchiora, Paweł Duda syn Józefa, Paweł Zięba syn Piotra, Paweł Wyderka syn Feliksa, Antoni Lisik syn Józefa, Jan Pękała – sołtys, Wawrzyniec Kańtoch, Jan Kańtoch syn Józefa, Edward Gubała syn Andrzeja, Stanisław Ferdyn, Stanisław Wyderka syn Feliksa, Janina Zięba,Irena Gubała, Filomena Krzykawska, Józef Danecki syn Franciszka, Dominik Grochal, Stanisław Pękała, Józef Trefon syn Franciszka, Stefan Caban z kolonii Niebyła, Józef Pawełczyk z kol. Niebyła, Antoni Kopacki, Władysław Kotuła syn Stanisława, Stanisław Wyderka syn Józefa, Waleria Słania, Mieczysław Jędrusiak – kierownik szkoły.

Pierwszych dziesięć osób stanowiło grupę inicjatywną, która uczestniczyła w I posiedzeniu Komitetu Budowy Szkoły. Pozostali zostali dokooptowani w miarę rozwoju wydarzeń. Komitet Budowy Szkoły od 22.05.1946r. do 25.09.1949r. odbył 28 posiedzeń. Jedna z rozpatrywanych propozycji rozwiązania problemu szkoły w Dobieszowicach była adaptacja dworskich stajni. Pomocna miała być cegła z baraków w Łagiszy, która jednak okazała się być złej jakości i tym samym propozycja ta upadła

20 października 1946 roku odbyła się Konferencja Kobiet powiatu będzińskiego na której Filomena Krzykawska przedstawiła Aleksandrowi Zawadzkiemu wojewodzie śląsko-dąbrowskiemu problem budowy szkoły w Dobieszowicach.

6 grudnia 1946 roku z polecenia Aleksandra Zawadzkiego do Dobieszowic zjeżdża dyrektor Zjednoczenia Węglowego z Sosnowca inż. Szczepański w sprawie budowy nowej szkoły. Od tej chwili przystąpiono do usuwania gruzu z terenu dawnego dworu a przyszłego miejsca nowej szkoły.

6 lipca 1947 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek nowej szkoły, którego dokonał ks. Antoni Sewerynek. Kamień węgielny położył Kańtoch Piotr syn Pawła. Centrum uroczystości stanowił plac Kościuszki, na którym wybudowano trybunę dla gości i podest do występów artystycznych dla dzieci szkolnych. Członkowie Komitetu Budowy Szkoły kwestowali na rzecz budowy szkoły. Były wpisy do księgi pamiątkowej. Porządek i obsługę finansową dochodowej zabawy tanecznej dzierżyli członkowie OSP. Nie obyło się również bez bufetu z oranżadą.

W grudniu 1947r. firma budowlana przerwała budowę, gdyż zabrakło piasku i wapna, jednak właściciele furmanek zdobyli i zwieźli niezbędny materiał. 

Na posiedzeniu Komitetu Budowy Szkoły w dniu 8 grudnia 1947r. postanowiono, że wybudowana szkoła będzie imienia Generała Aleksandra Zawadzkiego. O zgodę gen. A. Zawadzkiego do Warszawy pojechali prosić Filomena Krzykawska i Jan Pękała. 

Całością robót ziemnych w 1948r. kierował sołtys Jan Pękała. Wiemy, że 17.05.1948r. budynek szkoły w stanie surowym był prawie gotowy, ale kasa komitetu była pusta, co spędzało sen z oczu sołtysowi. 22 sierpnia 1948r. urządzono dochodową zabawę taneczną, aby zasilić pustą kasę komitetu. Wiosna 1949 roku ubiegła wśród prac ziemnych wokół szkoły i przy rozbiórce starych zabudowań dworskich. Podjęto starania o rozpoczęcie budowy domu mieszalnego dla kierownika szkoły i nauczycieli. 

3 lipca 1949r. ustalono, że otwarcie nowej szkoły nastąpi 21 sierpnia tegoż roku. Ostatnie prace ziemne przy szkole wykonała 29 Brygada Służby Polsce stacjonująca w Kamycach, którą przydzielił Komendant Jerzy Ziętek.

Nadszedł upragniony przez mieszkańców Dobieszowic dzień 21 sierpnia 1949 roku – dzień otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Generała Aleksandra Zawadzkiego w Dobieszowicach. Przecięcia wstęgi dokonał o godzinie 12.00 wojewoda Arka Bożek. Jaki to był dzień? Podobno było ciepło, ale pochmurnie a atmosferę tego dnia najlepiej obrazuje wpis Pani Filomeny Krzykawskiej do księgi pamiątkowej: Zniknął z mej myśli cierń. Najszczęśliwszy ze wszystkich dla mnie jest dzisiejszy dzień. W mym życiu będzie więcej takich pono. Dziś dzieci nasze tu wprowadzono po to, by wiedzę czerpały i na mądrych obywateli się wychowały . 

W nowej szkole naukę rozpoczęto 1 września 1949 roku. Kierownikiem szkoły została Alfreda Klucznik a pierwszymi nauczycielami byli: Bogumiła Grabińska (Żarkowska) i Józef Rygielski, który w roku szkolnym 1950/51 był jej kierownikiem. W roku szkolnym 1951/52 kierownikiem szkoły zostaje Władysław Klecan. Nauczyciele mieszkają w niezajętych klasach. W tymże roku szkolnym włączono szkołę w Wymysłowie do Dobieszowic. I tak klasy III i IV z Wymysłowa przeszły do Dobieszowic, a w Wymysłowie pozostaje klasa I i II. Były to klasy łączone. W Wymysłowie od roku 1956 uczy Janina Wojasiewicz-Wrzaskowska. 

W budynku szkoły od roku 1950 prowadzi działalność Przedszkole Publiczne w Dobieszowicach. 

20.08.1955r. kierownictwo szkoły obejmuje Stefania Schuster – Dworak, która wraz z innymi nauczycielami zamieszkuje w nowo wybudowanym Domu Nauczyciela. Obecny budynek szkoły został wybudowany ze środków Funduszu Odbudowy Szkół, staraniem wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego. 

Wartość czynu społecznego mieszkańców przy budowie szkoły wyniosła 2.451.196 zł, furmani przepracowali za 824.060zł z dobrowolnych składek pieniężnych mieszkańców Dobieszowic zebrano 875.052zł. 

W latach pięćdziesiątych powstaje wokół szkoły i domu nauczyciela tzw. Zielona architektura. Posesję szkolną ogrodzono, ułożono chodniki, wymurowano schodki, powstała wewnętrzna droga dojazdowa. Powstają zewnętrzne urządzenia sportowe, boisko do piłki ręcznej i do siatkówki, bieżnia oraz skocznia. Zasadzono wiele metrów bieżących żywopłotu, posadzono krzewy i drzewa ozdobne. Przy tychże pracach rodzice i mieszkańcy Dobieszowic przepracowali 557 dniówek. Komitet Rodzicielski zakupił nowoczesne pracownie: fizyko-chemiczną i zajęć praktyczno-technicznych. 

W roku 1956 szkoła zdobyła I miejsce w powiecie będzińskim pod względem czystości. W latach sześćdziesiątych szkoła należy do wiodących pod względem czystości budynku i otoczenia. Osiąga wysokie wyniki nauczania, wychowania także poprzez działalność artystyczną. 

W roku 1966 wprowadzono osiem klas w szkole podstawowej. Rok 1973 to tworzenie Zbiorczych Szkół Gminnych. Powstaje wówczas Zbiorcza Szkoła Gminna w Bobrownikach z siedzibą w Rogoźniku, której dyrektorem zostaje mgr Krystyna Konstanty. Szkoła w Dobieszowicach jest jedna z pięciu szkół wchodzących w skład szkoły zbiorczej. Wówczas położono nacisk na rozwój zajęć pozalekcyjnych oraz koniecznym stało się urządzenie stołówki szkolnej. 

Dyrektor szkoły mgr Helena Hetmańczyk wraz z Komitetem Rodzicielskim zdecydowali 1 marca 1973r. rozpocząć prace mające na celu adaptację piwnic szkolnych na stołówkę. Otwarcie stołówki nastąpiło 2 września 1973r. a szefem kuchni została Genowefa Gubała, intendentką Wanda Bacia. 

1 września 1974r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Pawełczyk, która zainicjowała obchody Dnia Seniora. W lutym 1976r. szkoła była gospodarzem Rejonowego Przeglądu Zespołów Chóralnych, Wokalnych i Tanecznych uczniów szkół podstawowych z rejonu Piekar Śląskich, gminy Twardowice i gminy Bobrowniki. Chór i zespół taneczny naszej szkoły zdobywają I miejsca i kwalifikują się do eliminacji wojewódzkich. 

Rok 1981 to praca szkoły nad zdobyciem sztandaru. To również ciąg pracy wychowawczej związanej z patronem Aleksandrem Zawadzkim. Były to konkursy, turnieje wiedzy, opracowania albumów, nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami. 

13 grudnia 1981r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Lata 1985-90 są szczególnie owocne w dziedzinie sportu. Szkolny Klub Sportowy pięciokrotnie zdobywa Puchar Inspektora Oświaty w Bobrownikach, a praca dydaktyczno-wychowawcza jest bardzo intensywna, co owocuje na niwie dydaktycznej w 1987r. – I miejscem dla szkoły w gminnym współzawodnictwie pod hasłem „Najzdolniejsi uczniowie naszych szkół”. 20 września 1989r. szkoła hucznie obchodziła 40-lecie swego istnienia. 

Rok szkolny 1990/91 to przede wszystkim likwidacja stanowiska Inspektora Oświaty i Wychowania w gminie Bobrowniki. Szkoła odzyskuje autonomię. Od tej chwili podlega nadzorowi pedagogicznemu Delegatury Kuratorium Oświaty w Dąbrowie Górniczej, następnie w Będzinie i do chwili obecnej w Sosnowcu. 

Po odejściu na emeryturę dyrektor mgr Krystyny Pawełczyk, stanowisko dyrektora obejmuje od 1 września 1990r. mgr Jadwiga Paprocka. Od tegoż roku wprowadzono naukę języka angielskiego od klasy pierwszej a także do szkoły wraca nauczanie religii. 

Lata dziewięćdziesiąte to szereg sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach w różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, rejonowym i gminnym. Od 1990 roku w pracy szkoły zasadniczy nacisk położono na edukację środowiskową, która zakłada nauczanie i wychowanie ekologiczne, regionalne, kulturalne i prorodzinne. Przy dużym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły w roku 1992 powrócono do tradycji „choinki”, czyli środowiskowej imprezy teatralnej pod nazwą „I znów minął rok”, która cieszy się dużym uznaniem wśród lokalnej społeczności. Rokrocznie uczniowi szkoły i przedszkolaki bawią mieszkańców Dobieszowic i Wymysłowic muzyką, piosenką i sztuką teatralną. 

Rok 1991 to uchwalenie Ustawy o Systemie Oświaty, która zobowiązała placówki oświatowe do utworzenia własnych statutów, czyli aktu regulującego wszystkie dziedziny życia szkoły. Akt ten wyróżnia trzy podmioty funkcjonujące w szkole – najważniejsza to uczeń, Rada Pedagogiczna, która kieruje bieżącą pracą szkoły oraz Radę Rodziców. 

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych aż po czasy obecne to lata zabiegów o utrzymanie budynku szkoły w dobrej kondycji technicznej. Współpraca dyrektora szkoły z władzami samorządowymi Gminy Bobrowniki, Radą rodziców, władzami Delegatury KO w Sosnowcu zaowocowała szeregiem remontów większych i mniejszych, które miały na celu poprawę warunków nauki w budynku 60-cio letnim.

. Szkoła to ludzie 


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach:

 1949-1950 ALFREDA KLUCZNIK 
 1950-1951 JÓZEF RYGIELSKI 
 1951-1955 WŁADYSŁAW KLECAN
 1955-1972 STEFANIA DWORAK
 1972-1974 HELENA HETMAŃCZYK
 1974-1990 KRYSTYNA PAWEŁCZYK
 1990-2005 JADWIGA PAPROCKA
 2005-2015 TAMARA PUDO
  2015 do nadal ANETA KOCOT 


Skip to content