Rekrutacja do I klasy


REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 - Zespół  Szkół Ogólnokształcących nr 16

Zgodnie z zarządzeniem Nr OK.0050.13.2024 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Bobrowniki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach ogłasza:

rekrutację dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach na rok szkolny 2024/2025

1. Z urzędu są przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tj. sołectwa: Dobieszowice i Wymysłów oraz ul. Bażantów, ul. Bocianów, ul. Drozdów, ul. Gminna, ul. Ks. Mariana  Bogusa, ul. Młyńska, ul. Słowików i ul. Żurawia w Bobrownikach na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. 

 2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski/zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie ZSP w Dobieszowicach w terminie:

od 26.02.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 15.00  


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Oświadczenie o miejscu zamieszkania kl. I 2024-2025Pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata kl.I-do placówki 2024-2025Pobierz

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kl.I 2024-2025Pobierz

Oświadczenie woli kl.I 2024-2025Pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kl.I 2024-2025Pobierz

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej kl.I zarządzenie harmonogram kryteriaPobierz

ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2024-2025Pobierz


Skip to content