Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Ferie zimowe – 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26.06.2020 r.

Ferie letnie – 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020- 31.08.2020 r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych – 10.01.2020 r.

Klasyfikacja śródroczna – 29.01.2020 r.

Egzaminy ósmoklasisty:

Część humanistyczna – 21.04.2020 r.

Część matematyczna – 22.04.2020 r.

Część z języka obcego nowożytnego – 23.04.2020 r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych – 15.06.2020 r.

Klasyfikacja końcowa – 19.06.2020 r.

Zebrania z Rodzicami:

Pierwsze, organizacyjne zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych – 05.09.2019r.

(Spotkanie z dyrektorem w każdej grupie).

Pierwsze organizacyjne zebranie z rodzicami uczniów SP-19.09.2019r. (Ogólne, klasowe).

Konsultacje z rodzicami klas- I-III- 23.10.2019r.

Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII- 24.10.2019r.

Zebrania klasowe- 11.12.2019 r. (Informacje o postępach w nauce).

Podsumowanie I semestru i organizacja II w szkole– 05.02.2020r. (Ogólne, klasowe).

Podsumowanie I semestru i organizacja II w przedszkolu-04.02.2020r. (Ogólne, grupowe).

Konsultacje z rodzicami- 25.03.2020r.

Zebrania klasowe – 14.05.2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2019 r.

2.01.2020 r.

3.01.2020 r.

21.04.2020 r.

22.04.2020 r.

23.04.2020 r.

30.04.2020 r.

12.06.2020 r.