Kalendarium


Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Zebrania z rodzicami:
12.09.2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22.12.2023r. (piątek)
02.01.2024r. (wtorek)
27.03.2024r. (środa)
02.05.2024r. (czwartek)
31.05.2024r. (piątek)


Organizacja roku szkolnego 2022/2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

05.09.2022 r.

Zebrania w grupach przedszkolnych godz.17.00

Zebrania klas I – VIII i przedszkola

12.09.2022r.

14.11.2022r.

09.01.2023r. 

03.04.2023r.

Konsultacje z nauczycielami szkoły i przedszkola w godz. 17:00 – 19:00

17.10.2022r.

06.03.2023r.

15.05.2023r.


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1.09.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych – 5.01.2023 r.

Klasyfikacja śródroczna (zatwierdzenie ocen śródrocznych) – 09.01.2023 r.

Ferie zimowe – 16.01.2023 r. – 27.01.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 6.04.2023 r. – 11.04.2023 r.


Egzaminy ósmoklasisty:

Część humanistyczna – 23.05.2023 r.

Część matematyczna – 24.05.2023 r.

Część z języka obcego nowożytnego – 25.05.2023 r.


Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych – 14.06.2023 r.

Klasyfikacja końcowa (zatwierdzenie ocen rocznych ) – 19.06.2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23.06.2023 r.

Ferie letnie – 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.


 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31.10.2022 r.  (poniedziałek)

2.05.2023 r.  (wtorek)

4.05.2023r. (czwartek)

05.05.2023r. (piątek)

23.05.2023 r.  – egzamin ósmoklasisty

24.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty

25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty

9.06.2023 r.  (piątek)


Organizacja roku szkolnego 2021/2022


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1.09.2020 r.wg ustalonego harmonogramu

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych – 22.01.2021 r.

Klasyfikacja śródroczna (zatwierdzenie ocen śródrocznych) -25.01.2021 r.

Ferie zimowe – 1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.


Egzaminy ósmoklasisty:

Część humanistyczna – 25.05.2021 r.

Część matematyczna – 26.05.2021 r.

Część z języka obcego nowożytnego – 27.05.2021 r.


Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych -14.06.2021 r.

Klasyfikacja końcowa (zatwierdzenie ocen rocznych) – 18.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 25.06.2021 r.

Ferie letnie – 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 31.08.2021 r.
Skip to content