Samorząd

Szkolny Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodnicząca- Daria Dulik

Zastępca- Bartosz Kłys

Skarbnik- Hanna Wadowska


W szkole działają następujące sekcje:

1) porządkowa – odpowiedzialna za dyżury na terenie szkoły, dbanie przez poszczególne zespoły klasowe o czystość i estetykę pomieszczeń szkolnych;

Nadia Wontorczyk (IV), Szymon Mańczyk (VI), Mateusz Rak (VII), Kacper Bakalorz (IV), Maksymilian Kamiński (VI), Kamila Trefon (V), Aleksandra Cielniaszek (V), Bartosz Trefon (IV)

2) imprezowa – zajmuje się organizacją wszelkiego typu imprez szkolnych, sportowych, konkursów, dyskotek, uroczystości związanych z tradycjami uczniowskimi: Dniem Kobiet, Dniem Chłopaka, Dniem Dziecka, Dniem „Wagarowicza” i innych;

Kamila Drozd (VI), Bartek Kłys (V), Hanna Wadowska (VI), Paulina Tomanek (VIII), Daria Dulik (VII), Lena Mitas (VI)

3) dekoracyjno- informacyjna – odpowiada za oprawę plastyczną imprez szkolnych zgodnych z kalendarzem pracy Samorządu Szkolnego, opiekuje się tablicą informacyjną SU, dba o uaktualnienie treści i estetykę wykonania.

Wiktoria Dziura (VIII), Edyta Kulik (V), Milena Dec (VI), Mariusz Drozd (VIII), Nadia Kurzela (V), Anna Dróżdż (VII), Olaf Sieja (V).