Samorząd

Szkolny Samorząd Uczniowski 2023/2024Przewodnicząca- Oliwia Król

Zastępca- Ksawery Biadacz

Skarbnik- Maks Soduś

Sekretarz – Lena Drożdż
Rzecznik Praw Ucznia – Karolina KoziełOpiekun SU- p. Agnieszka RabusPOCZET SZTANDAROWY 2022/2023


Składu pocztu sztandarowego uczniowie klasy VIII:
Maja Cichosz 
Nadia Wontorczyk 

Wojciech Kukuła

Opiekun grupy : Pan Jarosław Chmiel
1. Szkoła posiada sztandar. Sztandar szkoły powinien składać się z prostokątnego płatu
tkaniny obszytego złotą frędzlą. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3
osoby). Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.
Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą
na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
2. Sposób udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym
rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona
szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na
drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go
do przodu.
4. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi
przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej
stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

5.W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają,
nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w
pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w
pozycji. Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w
trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
2) podczas opuszczania trumny do grobu;
3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde
polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
6.Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w
stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
2) białe rękawiczki.
3. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw
organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród
nauczycieli szkoły.

Skip to content