70 URODZINY SZKOŁY70 – lecie szkoły podstawowej i 180 – lecie edukacji w DobieszowicachUroczystość inaugurująca dwie ważne rocznice

Biegniemy w pokoleniowej sztafecie, przekazujemy sobie wartości, energię i tradycję. Kaganek oświaty roztacza blask w naszej małej ojczyźnie już prawie 180 lat, a w tej szkole siedemdziesiąt. Takimi słowami Dyrektor Aneta Kocot rozpoczęła uroczystość w dniu 17 listopada bieżącego roku. Niedzielna uroczystość jubileuszowa zaszczycona była licznym gronem gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, i przyjaciół Szkoły. Szczególnie gorąco witani byli  poprzedni dyrektorzy szkoły Pani Krystyna Pawełczyk, Jadwiga Paprocka i Tamara Pudo oraz była dyrektor przedszkola pani Krystyna Poznańska. Po rozpoczęciu przez Dyrektor Szkoły uroczystości, głos zabrali uczniowie, którzy przypomnieli historię powstania szkoły, a także jej funkcjonowania na przestrzeni minionych lat a Paweł Ziemba wyrecytował wiersz Asnyka „Oda do młodych”, który wzruszył obecnych i skłonił do refleksji.

Dyrektor szkoły podkreśliła, że to moment niezwykle wzruszający i historyczny   w dziejach szkoły
i społeczności lokalnej.

70  – te urodziny szkoły czyli rocznica kamienna to niebanalne wydarzenie, w budynku,
 który nie zamiera, a wręcz przeciwnie rozkwita, tak aby pomieścić mógł społeczność szkolną
i przedszkolną składającą się z ponad 360 osób. To rekordowa liczba  i niewątpliwie trudna praca, która w naszej szkole przynosi nam wiele satysfakcji i czasami nigdy niezapomnianych wrażeń.

Stwierdziła także, że  przecież to nic innego jak „przyszłość która jest tym dziś, tylko cokolwiek dalej” –  jak pisał Cyprian Kamil Norwid. Dodała też, że nasi przodkowie, którzy 70 lat tak jak
Pani Filomena Krzykawska i członkowie komitetu budowy tej szkoły świętowali otwarcie szkoły, nadawali jej imię gen. Aleksandra Zawadzkiego , dzisiaj na pewno gdzieś tu z nami są obecni.

Mówiła, że dzisiaj odsłonimy tablicę pamiątkową, bo rozumiemy, że pamięć o historii
to zaangażowanie się w przyszłość – a przecież wszyscy ją tworzymy chociaż nie każdy
jednakowo się w nią angażuje.

Zagwarantowała, że Ci którzy oddali prawie całych siebie, aby powstała szkoła   
w Dobieszowicach zostaną  nigdy niezapomniani, bo wiedzę o ich zasługach w tej szkole przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Fundatorzy tablicy pamiątkowej: sołtys Roman Kańtoch
i  Rada Sołecka wraz z włodarzem gminy Bobrowniki Panią Małgorzatą Bednarek i oczywiście zapisaną w dziejach historii szkoły nasza seniorka –  dyrektor Krystynę Pawełczyk odsłonili tablicę a księdza Wojciecha Wosika poproszono o modlitwę i jej poświecenie.


Przyszedł wreszcie czas na honorową asystę wszystkich nauczycieli i dwóch najmłodszych uczestników uroczystości – Lenę Bartkowską i Wiktora Dworaczka, którzy przenieśli kapsułę czasu do miejsca jej wkopania. Zanim jednak wkopano Kapsułę czasu dyrektor odczytała List Erekcyjny, podpisany w gabinecie tuż przed uroczystością przez wójta gminy, sołtysa i dyrektora. W szkolnej kapsule czasu znalazły się listy, filmy, fotografie, plakaty, pamiętniki od przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji, obsługi i dyrekcji szkoły. Wójt Gminy również dodała coś od siebie. W kapsule znalazła się przypinka, dość szczególna, bo z herbem Gminy Bobrowniki.

W momencie zamykania kapsuły „Serduszka Radości” zaśpiewały utwór  pt. „Zmiana Wiatru”,
który nadał jeszcze bardziej wyjątkowego i niezapomnianego charakteru uroczystości. Akcentem uroczystości było także odśpiewanie sto lat szkole i wypuszczenie 70 biało – niebieskich balonów.

Przyszedł również czas na gratulacje i życzenia zaproszonych gości. Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić: dodała Wójt Gminy Małgorzata Bednarek jednocześnie dziękując za zaangażowanie i życząc, by ten uroczysty dzień na długo pozostawił poczucie głębokiej satysfakcji z dobrze wypełnionej pracy.

Po uroczystości szkolnej wszyscy wspólnie ulicą Kościuszki pod okiem druhów – absolwentów naszej szkoły przemaszerowali pod tzw. „Starą Szkołę”. Biało – czerwoną wiązankę kwiatów złożyła delegacja uczniów: Maja Cichosz, Dominik grochowski i Adam Lechowicz. Zwieńczeniem obchodów była msza święta w czasie, której przedstawiono prezentację multimedialną z historią szkoły.  Mszę św. uświetniły Serduszka Radości i oczywiście pan organista Feliks Sokoła. Po mszy był czas na poczęstunek, dalsze świętowanie i zapalenie zniczy dla upamiętnienia nieżyjących dyrektorów i ks. Mariana Bogusa.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w tym dniu niedzielnym byli z nami. Na uroczystość 180 lecia edukacji w Dobieszowicach zapraszamy już w czerwcu.


Skip to content