Polityka prywatności

Polityka prywatnościZespół Szkolno- Przedszkolny w Dobieszowicach Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego Publiczne Przedszkole
przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej. Dlatego też strona naszej szkoły nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Strona działa w ramach firmy obsługującej hosting:
CyfroweNiebo.pl Michał Pena ul. Wrocławska 94 ;41-902 Bytom
https://cyfroweniebo.pl/ działa zgodnie z Polityką prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie internetowej jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobieszowicach Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Publiczne Przedszkole ul. Kościuszki 32, 42-584 DobieszowiceStandardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób.


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

• umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
• umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły
• umieszczenia w mediach społecznościowych

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach.


Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:
• osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
• wyróżniającej postawy społecznej
• udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.
Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
W przypadku pytań, wątpliwości lub zgodnych z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z nami. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie szkoły.

Skip to content