Kącik logopedyczny„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać.I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców”

J. ŚniadeckiLOGOPEDA – to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszym Zespole Szkolno – Przedszkolnym terapią logopedyczną zajmuje się neurologopeda mgr Anna Dzida.


Zadaniem logopedy w szkole jest:

·Przeprowadzenie badań przesiewowych

·Diagnozowanie logopedyczne

·Organizowanie pomocy logopedycznej

·Prowadzenie terapii logopedycznej

·Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

Co roku we wrześniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz w klasach pierwszych przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić wychowanków i uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. Po ich zakończeniu rodzice otrzymują informację zwrotną na temat mowy dziecka wraz z rozpoznanymi ewentualnymi trudnościami w zakresie komunikacji. Z wymagającymi logopedycznego wsparcia dziećmi podejmuje zajęcia i wówczas przekazuje opiekunom dziecka wiedzę, jak mają prowadzić ćwiczenia logopedyczne w domu. Logopeda wskazuje na kolejność utrwalania głosek, pokazuje jak usprawniać aparat mowy, jak kształtować prawidłowy tor oddechowy, jak wywołać daną głoskę, przekazuje ćwiczenia, które mają ułatwić nabytą umiejętność.

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do terapii.


Głównym celem terapii jest:

1. Korygowanie wad wymowy, które polega na:

  • usprawnianiu narządów artykulacyjnych ( języka,warg,podniebienia miękkiego),
  • wytworzeniu prawidłowego toru oddechowego,
  • usprawnieniu słuchu fonematycznego,
  • wywołaniu głosek oraz utrwaleniu ich prawidłowej realizacji,
  • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek,
  • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia.

2. Usprawnianie zdolności komunikowania się

3. Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych

4. Kształtowanie starannej wymowy

5. Dbałość o kulturę słowa potocznego.

LOGOPEDA RADZI!

Robimy śmieszne minki https://youtu.be/5M6q8_9x_Jw
Jak mówić wyraźnie? https://youtu.be/w1VSwHDwwko
Ćwiczenia oddechowe https://youtu.be/zA85oayoC2Q
Uciekające gąsienice https://youtu.be/sN18MZC0gWc

Skip to content