Wolontariat


  • “PODAJ DOBRO DALEJ!” 

Nasz  Szkolny Klub Wolontariusza po raz kolejny  przystąpił do projektu “Podaj dobro dalej!” skierowanego   do uczniów szkół podstawowych . Zgłoszony zespół, przez czas trwania edycji, wraz opiekunem będzie  realizować  akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. 

Kim była Helena Kmieć? 

Świecką misjonarką działająca w ramach Wolontariatu Misyjnego Salvator, działającego przy zgromadzeniu zakonnym salwatorianów, zamordowana podczas misji na placówce służebniczek dębickich w boliwijskim mieście Cochabamba.                                              

Po jej śmierci  27 września 2017 roku przy współpracy Polskiej Prowincji Salwatorianów, rodziny, przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej woli została powołana do życia Fundacja im. Heleny Kmieć. 


PODSUMOWANIE AKCJI ZBIÓRKA KARMY DLA SCHRONISKA


Los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły, dlatego jak co roku  Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował zbiórkę karmy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu.  Akcja miała na celu poprawę standardu bytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Dziękujemy, że tak wiele osób wzięło udział w naszej akcji oraz w innych akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza.

W Nowym Roku życzymy wszystkim spokoju, ciepła, radości oraz dalszego zaangażowania w pomoc potrzebującym.” #SZKOŁA PAMIĘTA” – ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI!


   Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku. Takie właśnie są listopadowe dni, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i wspominamy. Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno – moralnych oraz uczuć patriotycznych nie sposób przejść obojętnie obok tak ważnego święta, jakim jest Dzień Wszystkich Świętych . 

          Szkolny Klub Wolontariusza wziął udział w akcji #Szkoła pamięta, w ramach której porządkowano zapomniany grób na terenie cmentarza w Bobrownikach.

W centralnej części cmentarza parafialnego w Bobrownikach, tuż za krzyżem, znajduje się grób Czesława Bogusławskiego herbu Ostoja (ur.1872, zm. 1933), zarządcy dóbr ziemskich Dobieszowice w latach 1926-1933.

Grobem tym od 2014 roku zajmuje się młodzież z ZSP w Dobieszowicach, a od 2017 roku Szkolny Klub Wolontariusza.

Odwiedzenie cmentarza i rozmowy o tych, którzy już odeszli to integralny element wychowawczy młodego pokolenia w naszej szkole. Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy. Może warto wziąć ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie?

Szkolny Klub Wolontariusza


ZBIERAMY BATERIE I ZUŻYTE TELEFONY !


W tym roku szkolnym Szkolny Klub Wolontariusza przystąpił do kolejnej  Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”. Akcja trwa od 2.11.2022 r. do 31.05.2023r. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Baterie trafią do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku . Pojemnik na baterie znajduje się na pierwszym piętrze obok sali 20.
Wszystkich serdecznie  zapraszamy do udziału w akcji .

Szkolny Klub Wolontariusza


Motto

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innym.

Jan Paweł II


W dniu 05.10. 2022 r. wybraliśmy władze naszego klubu.                   

Przewodnicząca:

NADIA WONTORCZYK kl. VII

Zastępcy:

JAGODA PAWŁOW kl. VII

BARTOSZ KŁYS kl. VIII B

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

Tamara Pudo

Agnieszka Rabus

Anna Męcik
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Skip to content