Rekrutacja do przedszkola


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE – ZSiPO w  Magnuszewie

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym, tj. 2023/24 do naszego przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko nadal tutaj uczęszczało, 

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25.


Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w terminie:

12.02.2024 r. – 19.02.2024 r. do godz. 15.00


Niezłożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu dla dziecka.

Druk deklaracji można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 12 lutego 2024 r.


DOKUMENTY DO POBRANIA:


DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2023-2024Pobierz

Ogłoszenie przedszkolePobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 2024-2025Pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola 2024-2025Pobierz

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 2024-2025-PPPobierz

Oświadczenie woli 2024-2025PobierzRekrutacja do PP zarządzenie harmonogram kryteria rekrutacjiPobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2024-2025Pobierz

Skip to content