PROJEKT EDUKACYJNY


Podróż od ” GROSIKA DO ZŁOTÓWKI” dobiegła końca. W dniu 18 grudnia 2023r. po raz ostatni uczniowie klas III A i III B byli z Grosikiem na planecie ZŁOTÓWKA. W tym dniu uczniowie  poznali wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarb, marzenia, osiągnięcia. Wykonali gwiazdozbiór marzeń ,  zredagowali życzenia dla Grosika oraz wykonywali obliczenia pieniężne.

Wędrując przez cały rok rakietą uczniowie zdobyli wiedzę na temat zarabiania i oszczędzania pieniędzy. Dzięki spotkaniom z Grosikiem uczniowie byli bezpieczni. Przez cały rok była to wspaniała przygoda.


W miesiącu listopadzie podczas Grosikowych wędrówek uczniowie klas trzecich utrwalali dotychczasowe poznane pojęcia, doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy oraz utrwalili przepisy ruchu drogowego.


We wrześniu Grosik wspólnie z dziećmi z klasy 3a i 3b wspominał wakacje. Podczas grosikowych wspomnień dzieci poznały euro i kraje należące do jej strefy, utrwaliły zasady bezpiecznego przechowywania pieniędzy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do szkoły. Jak zawsze, zmagały się z zadaniami tekstowymi dotyczącymi obliczeń pieniężnych.


„Maj w Grosikowej podróży, to Grosikowa Majówka podczas której uczniowie usystematyzowali pojęcia związane z oszczędzaniem i lokowaniem pieniędzy. Przypomnieli sobie również zasady bezpiecznego zachowania się na wyjazdach.”


” W kwietniu uczniowie gościli na planecie Zabawka. Poznali tam znaczenie potocznych pojęć związanych z zakupami np. kupić za psie pieniądze, kupić kota w worku. Poznali również słowa piosenki o bezpieczeństwie.”


” W marcu w ramach projektu „Od grosika do złotówki” uczniowie klasy 2a i 2b odwiedzili Planetę Skarbonka. Na planecie tej zdobyli nową porcję wiedzy i teraz już:
– znają pojęcia: bank, konto, debet, karta płatnicza, kredyt, bankomat;
– znają sposoby lokowania i przechowywania pieniędzy dawniej i dziś;
– kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach życia codziennego;
– wiedzą, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy;
– wiedzą, jak mogą zadbać o swoje zdrowie.
Podczas eksploracji Planety Skarbonka uczniowie wykonali skarbonki, stworzyli również piramidy żywienia.”Na planecie Portfelik

W lutym przyszła kolej na odwiedzenie planety Portfelik. Podczas wizytowania planety, uczniowie klas 2a i 2b:

  • poznali zawody ludzi dbających o bezpieczeństwo;
  • dowiedzieli się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych;
  • poznali wygląd i zastosowanie karty płatniczej;
  • poznali wartość nabywczą pieniądza;
  • odkryli wartość i potrzebę pracy;
  • dowiedzieli się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.

Uczniowie wykonali również portfeliki. Rodzice z kolei, jako projektowi eksperci, rozmawiali z dziećmi o tym, w jaki sposób dorośli zarabiają pieniądze oraz w jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej.
Od grosika do złotówki” to pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

Jest to dla uczniów  bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami.

W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowane prawidłowe nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych.

Początek szkoły podstawowej to okres, w którym uczniowie otrzymują od opiekunów pierwsze kieszonkowe (np. na kupno przyborów szkolnych, słodyczy). Pojawiają się więc u uczniów nowe doświadczenia w zakresie dokonywania wyboru i podejmowania decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy. W związku z tym rodzi się potrzeba przygotowania ucznia do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi.

Zarządzanie środkami finansowymi wiąże się również z bezpieczeństwem ich przechowywania, dlatego też w programie poruszane będą kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa, nie tylko związanego z finansami, ale również zagadnienia dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jest to również ważny moment z wychowawczego punktu widzenia, ponieważ posiadanie pieniędzy (choćby w postaci kieszonkowego) i ich wydawanie powinno:

·        budować zaufanie między dorosłym a dzieckiem,

·        uczyć racjonalnego podejmowania decyzji,

·        uczyć odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych wyborów.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie, podróżując po planetach z Grosikiem, poznają podstawy edukacji finansowej. Zdobywają wiedzę, kształtują umiejętności i nabywają doświadczenia potrzebne im do samodzielnego, bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami. Dokumentują realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w „Dzienniku podróży”.

Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w realizacji edukacji finansowej dzieci.

Rodzice będą pełnić funkcję konsultantów w projekcie. Zadania domowe dzieci wykonywać będą częściowo wspólnie z rodzicami.

Przez cały czas trwania projektu będą prowadzić ze swoimi dziećmi rozmowy na tematy związane z edukacją finansową i z zakresu bezpieczeństwa. Po każdych zajęciach dzieci otrzymają znaczki z napisem „Porozmawiaj ze mną o…”. Będzie to zaproszenie do wspólnej rozmowy na temat omawianych w danym dniu zagadnień. Rodzice mogą także śledzić postępy swojego dziecka, przeglądając jego „Dziennik podróży”, co miesiąc bogatszy o kolejny pakiet tematycznych zadań.
Na razie uczniowie klas 2a i 2b odbyli dwie galaktyczne podróże- pierwsza wprowadziła nas w zasady projektu, podczas drugiej wylądowaliśmy na planecie „Grosik”.Skip to content