Grono pedagogiczne„Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi”

(J.Korczak)Słowo to podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem. Rozmowa, jako elementarna jednostka budulcowa relacji z drugim człowiekiem: nośnik informacji, rad, emocji. Słowo i towarzyszący mu przekaz buduje to, co w funkcjonowaniu z dzieckiem bardzo ważne : kontakt, więź, relacje . Zaraz za nim idą czyny i cała reszta elementów istotnych dla tworzenia tegoż ogniwa. 

Słowa bywają także bronią- i to ciężkiego kalibru. Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś jej działania – stojąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.

Obecny model pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, polega na:

–  Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 
– Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
– Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
– Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
– Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
– Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Nasze grono

Szkoła Podstawowa:

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Aneta Kocot – menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mgr Alina Witek- wicedyrektor, matematyka
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:
mgr Dobrochna Serafin – wychowawca I a
mgr Monika Kamińska – wychowawca I b
mgr Violetta Danecka- wychowawca II a
mgr Zuzanna Frąckowiak- edukacja informatyczna, wychowawca kl. III a
mgr Anna Łach- wychowawca kl. III b
dr Magdalena Zrałek – Wolny- wychowawca kl. II b
JĘZYK POLSKI
mgr Anna Męcik – wychowawca kl. VI a
dr Anna Janota- wychowawca kl. V a
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Ewa Kwiatkowska-Skalska- wychowawca kl. VIII b
mgr Agnieszka Rabus- wychowawca kl. VIb
JĘZYK NIEMIECKI I WOS
mgr Anna Kandzia – wychowawca kl. VII,
MUZYKA I PLASTYKA
mgr Małgorzata Sepetowska- wychowawca kl. V b,
MATEMATYKA
mgr Alina Witek- wicedyrektor
mgr Jolanta Karcz- wychowawca IV b,
mgr Bogusława Duś
FIZYKA I CHEMIA
dr Sabina Anikiel
BIOLOGIA
mgr inż. Tamara Pudo
GEOGRAFIA
mgr Marzena Kubica- geografia
HISTORIA I WDŻ
mgr Agnieszka Michulec- wychowawca IV a
INFORMATYKA I TECHNIKA
mgr Ewa Binko – wychowawca kl. VIII a
RELIGIA
mgr ks. Andrzej Małodobry
mgr Emilia Wieczorek
EDB
mgr Jarosław Chmiel- nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Robert Jakóbczyk- zajęcia szachowe,
mgr Adam Zbroszczyk
mgr Jarosław Chmiel
BIBLIOTEKARZ
mgr Ewelina Kańtoch-Koc
NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
mgr Wioletta Zając- doradztwo zawodowe
mgr Ewelina Kańtoch-Koc
DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Wioletta Zając
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Beata Steć
PSYCHOLOG
mgr Anna Pawłowska
mgr Weronika Mosurek
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIA
mgr Joanna Mały-Wieczorek
mgr Marta Janerka
mgr Agnieszka Karcz
mgr Danuta Gołębiowska-Kalinowska
mgr Jarosław Chmiel
SPECJALIŚCI
mgr Anna Bochenek – surdopedagog, tyflopedagog
mgr Anna Dzida- logopeda, terapeuta SI

mgr Adrianna Kos – nauczyciel urlopowany- urlop bezpłatny na czas pracy na stanowisku wizytatora w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przedszkole:

mgr Kamila Kozieł -wychowanie przedszkolne gr.6 latków
mgr Monika Szkoda- wychowanie przedszkolne gr. 5 latków
mgr Anna Łukasik- wychowanie przedszkolne gr.4-5 latków
mgr Roksana Chabrzyk – wychowanie przedszkolne gr. 3 latków
mgr Agnieszka Rabus – język angielski,
mgr Emilia Wieczorek – religia,

Skip to content