Grono pedagogiczne„Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi”

(J.Korczak)Słowo to podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem. Rozmowa, jako elementarna jednostka budulcowa relacji z drugim człowiekiem: nośnik informacji, rad, emocji. Słowo i towarzyszący mu przekaz buduje to, co w funkcjonowaniu z dzieckiem bardzo ważne : kontakt, więź, relacje . Zaraz za nim idą czyny i cała reszta elementów istotnych dla tworzenia tegoż ogniwa. 

Słowa bywają także bronią- i to ciężkiego kalibru. Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś jej działania – stojąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.

Obecny model pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, polega na:

–  Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 
– Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
– Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
– Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
– Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
– Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Nasze grono

Szkoła Podstawowa:

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Aneta Kocot – menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mgr Alina Witek- wicedyrektor, matematyka
mgr Violetta Danecka- edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca Ia
mgr Anna Dzida- edukacja wczesnoszkolna,logopeda, terapeuta SI wychowawca kl. Ib
mgr Anna Męcik -język polski, wychowawca kl. Va
mgr Zuzanna Frąckowiak- edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca kl. IIa
mgr Anna Łach- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb
dr Magdalena Zrałek-Wolny- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
mgr Ewa Binko- informatyka, technika, wychowawca kl. VII a
mgr Ewa Kwiatkowska-Skalska- język angielski, wychowawca kl. VII b
mgr Małgorzata Sepetowska- plastyka, muzyka, wychowawca kl. IV b
mgr Iwona Franiel – język niemiecki
mgr Jarosław Chmiel- wychowanie fizyczne,wychowawca kl. VI
mgr Robert Jakóbczyk- wychowanie fizyczne, zajęcia szachowe, wychowawca kl. VIIa
mgr Jolanta Karcz- matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa,wychowawca VIIIb
mgr Bogusława Duś- matematyka
mgr Adam Zbroszczyk -wychowanie fizyczne
dr Anna Janota- język polski, wychowawca kl. IVa
mgr Anna Bochenek – surdopedagog, tyflopedagog
mgr Agnieszka Rabus- język angielski, wychowawca kl. Vb
mgr inż. Tamara Pudo- przyroda, biologia, chemia, fizyka
mgr Magdalena Polak- religia
mgr Agnieszka Michulec- historia, wdż
mgr Marzena Kubica- geografia
mgr Beata Steć- pedagog szkolny
mgr Ewelina Kańtoch-Koc -bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
mgr Joanna Mały-Wieczorek -nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Marta Janerka-nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Ewelina Kotuła – religia
mgr Wioletta Zając- doradztwo zawodowe, świetlica
mgr Monika Kamińska –nieobecność usprawiedliwiona
mgr Adrianna Kos – nauczyciel urlopowany- urlop bezpłatny na czas pracy na stanowisku wizytatora w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przedszkole:

mgr Kamila Kozieł -wychowanie przedszkolne gr.5 latków
mgr Dobrochna Serafin -nauczyciel przedszkola gr. 5-6 latków
lic. Monika Szkoda- wychowanie przedszkolne gr. 4-5 latków
lic. Anna Łukasik- wychowanie przedszkolne gr.3 latków
mgr Agnieszka Karcz- nauczyciel współorganizujący pracę w przedszkolu
mgr Agnieszka Rabus – język angielski,
mgr Ewelina Kotuła – religia
mgr Roksana Chabrzyk – wychowanie przedszkolne (nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Katarzyna Stańczewska wychowanie przedszkolne (nieobecność usprawiedliwiona)