Grono pedagogiczne„Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi”

(J.Korczak)Słowo to podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem. Rozmowa, jako elementarna jednostka budulcowa relacji z drugim człowiekiem: nośnik informacji, rad, emocji. Słowo i towarzyszący mu przekaz buduje to, co w funkcjonowaniu z dzieckiem bardzo ważne : kontakt, więź, relacje . Zaraz za nim idą czyny i cała reszta elementów istotnych dla tworzenia tegoż ogniwa. 

Słowa bywają także bronią- i to ciężkiego kalibru. Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś jej działania – stojąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady.

Obecny model pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, polega na:

–  Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności; 
– Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
– Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
– Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
– Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
– Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
– Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”;
– Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Nasze grono

Szkoła Podstawowa:

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Aneta Kocot – menadżer w oświacie, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel przyrody, pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego mgr Alina Witek- wicedyrektor, matematyka

mgr Dobrochna Serafin -edukacja wczesnoszkolna, wychowawca I a
mgr Monika Kamińska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca I b
mgr Violetta Danecka- edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca II a
mgr Anna Dzida- edukacja wczesnoszkolna,logopeda, terapeuta SI
mgr Anna Męcik -język polski, wychowawca kl. VI a
mgr Zuzanna Frąckowiak- edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowawca kl. III a
mgr Anna Łach- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III b
dr Magdalena Zrałek – Wolny- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II b
mgr Ewa Binko – informatyka, technika, wychowawca kl. VIII a
mgr Ewa Kwiatkowska-Skalska- język angielski, wychowawca kl. VIII b
mgr Małgorzata Sepetowska- plastyka, muzyka, wychowawca kl. V b,
mgr Anna Kandzia – język niemiecki, wos, wychowawca kl. VII,
mgr Jarosław Chmiel- wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
mgr Robert Jakóbczyk- wychowanie fizyczne, zajęcia szachowe,
mgr Jolanta Karcz- matematyka,wychowawca IV b,
dr Sabina Anikiel – fizyka, chemia,
mgr Bogusława Duś- matematyka,
mgr Adam Zbroszczyk -wychowanie fizyczne,
dr Anna Janota- język polski, wychowawca kl. V a
mgr Anna Bochenek – surdopedagog, tyflopedagog
mgr Agnieszka Rabus- język angielski, wychowawca kl. VIb
mgr inż. Tamara Pudo- przyroda, biologia,
mgr ks. Andrzej Małodobry- religia
mgr Agnieszka Michulec- historia, wdż, wychowawca IV a
mgr Marzena Kubica- geografia
mgr Beata Steć- pedagog szkolny
mgr Ewelina Kańtoch-Koc -bibliotekarz, nauczyciel świetlicy
mgr Joanna Mały-Wieczorek -nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
mgr Anna Pawłowska – specjalista
mgr Marta Janerka-nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
mgr Agnieszka Karcz- nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
mgr Danuta Gołębiowska-Kalinowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia,
pani Emilia Wieczorek – religia,
mgr Wioletta Zając- doradztwo zawodowe, świetlica,
mgr Adrianna Kos – nauczyciel urlopowany- urlop bezpłatny na czas pracy na stanowisku wizytatora w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Przedszkole:

mgr Kamila Kozieł -wychowanie przedszkolne gr.6 latków
mgr Monika Szkoda- wychowanie przedszkolne gr. 5 latków
mgr Anna Łukasik- wychowanie przedszkolne gr.4-5 latków
mgr Roksana Chabrzyk – wychowanie przedszkolne gr. 3 latków
mgr Agnieszka Rabus – język angielski,
pani Emilia Wieczorek – religia,