Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek
9.00 – 11.30 Kontakty z wychowawcami, nauczycielami, indywidualne rozmowy z uczniami.

11.30 – 13.30 Działalność profilaktyczna. Analiza frekwencji. Organizowanie lekcji z pedagogiem, warsztatów itp.

Wtorek 
9.30 -11.30 Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych.
11.30- 13.30  Indywidualne wsparcie pedagoga dla uczniów 
z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
13.30 – 14.30 Konsultacje i poradnictwo dla rodziców.

Środa 
9.00 – 11.30 Działalność profilaktyczna. Analiza postępów uczniów.
Organizowanie lekcji z pedagogiem, warsztatów itp.
11.30-12.30 Praca administracyjna pedagoga.

Czwartek 
9.30 – 11.00 Konsultacje indywidualnych przypadków. 
11.00-13.30 Współpraca z instytucjami; Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych. Wsparcie uczniów w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. Obserwacje uczniów na korytarzu szkolnym podczas dyżuru.

 Piątek 
8.00 – 9.30 Kontakty z wychowawcami, nauczycielami, indywidualne rozmowy z uczniami.
9.30-12.30 Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
Diagnoza środowiska szkolnego. Organizowanie lekcji z pedagogiem. Obserwacje uczniów na korytarzu szkolnym podczas dyżuru.RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I CHRONIĄCYCH WŚRÓD UCZNIÓW,  RODZICÓW
ORAZ NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBIESZOWICACH