Pedagog szkolnyKim jest pedagog szkolny?


Pedagog jest w szkole osobą współpracującą z nauczycielami, dyrektorem, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspiera wszystkich, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom.


Co robi pedagog szkolny?


  • diagnozuje środowisko wychowawcze,
  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
  • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
  • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej
  • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
  • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:


– jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

– nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

– masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

– masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

– chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

– chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,

– masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić,

– przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,


PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ ZE SWOIM PROBLEMEM SAM! PRZYJDŹ! POSTARAM SIĘ POMÓC !


Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


– niepokoi Cię zachowanie dziecka,

– chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

– masz pytania dotyczące wyników w nauce Twojego dziecka i jego funkcjonowania w szkole,

– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

– masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

– szukasz pomocy.


Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek: 9.30-12.00; 13.45-14.45

Wtorek: 8.45-14.30

Środa: 8.45-14.30

Czwartek: 8.45- 12.45

Piątek: 8.45- 11.45
LOGOPEDA – mgr Anna Dzida – neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta TUS, certyfikowany specjalista Metody Strukturalnej.


Logopeda w naszym Zespole pracuje z dziećmi zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Nauka poprzez zabawę to wyznacznik skutecznej terapii. Nasza logopeda łączy w terapii ruch wykorzystując naturalną potrzebę każdego dziecka z oddziaływaniami logopedycznymi. Logopedia w ruchu to bardzo skuteczny sposób terapii. Mowa i ruch są sobie bliskie, ponieważ sąsiadują w mózgu człowieka. Oba ośrodki są ze sobą ściśle związane. Dzięki włączeniu ruchu do terapii logopedycznej stara się jeszcze efektywniej niwelować wady wymowy i rozwijać kompetencje językowe. Dobra zabawa, kreatywność i uśmiech na twarzy dziecka to główne wyznaczniki i recepta na logopedyczny sukces.
TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – mgr Anna Dzida
Terapeuta Integracji Sensorycznej pracuje z naszymi wychowankami i uczniami, u których istnieją wskazania do terapii prowadząc zajęcia o charakterze indywidualnym. Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych, efektem czego jest kompensacja zaburzonych funkcji zmysłowych. Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem specjalnych sprzętów, m.in. huśtawki, ścianki wspinaczkowej, wałków terapeutycznych, ścieżek sensorycznych, równoważni, itp.) Zajęcia mają na celu wzmocnić procesy nerwowe, odpowiedzialne za określone umiejętności. Sala sensoryczna wyposażona jest również w system oświetlenia do terapii światłem oraz system nagłośnienia zapewniający odpowiednie warunki do muzykoterapii i relaksacji.  Elementy tych terapii włączane są przez terapeutę SI do zajęć w razie potrzeby.RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I CHRONIĄCYCH WŚRÓD UCZNIÓW,  RODZICÓW
ORAZ NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DOBIESZOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021