„1, 2, 3, matematycznie recytujesz TY”

Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary
w potęgę umysłu ludzkiego, jak
matematyka.
Hugo Steinhaus
4 kwietnia 2019 roku odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski pod hasłem
„1, 2, 3, matematycznie recytujesz

TY”
Do konkursu przystąpiło 17 uczniów z klas I-II- III.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich
dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności
artystycznych, wyszukiwanie młodych talentów, a przede wszystkim
szkolnym świętowaniem królowej nauk – matematyki.
Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019
Rokiem Matematyki jest uhonorowaniem polskich matematyków i
ich osiągnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki w
rozwoju społeczeństw.
Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem przygotowali
swoje umiejętności recytatorskie. Do prezentacji wybierali wiersze
polskich poetów: Ludwika Jerzego Kerna, Wisławy Szymborskiej,
Danuty Wawiłow, Jacka Cygana, Julina Tuwima i Jana Brzechwy.
Wszyscy uczestnicy wspaniale przygotowali recytację wierszy,
dbając nie tylko o doskonałą interpretację i poprawność językową,
ale także o stroje i ciekawe rekwizyty.
Werdyktem Jury zwyciężyli:
Maciej Grzesiek – I miejsce,
Nadia Wontorczyk i Julia Metodieva – II miejsce,
Laura Kasjaniuk – III miejsce.
Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje, życzymy
dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.

Skip to content