Łączy nas pamięć

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Żonkile” organizowanej przez muzeum POLIN. W ramach obchodów rocznicy powstanie w getcie warszawskim, które trwało od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku nasi uczniowie pod kierunkiem Pani Sylwii Frącek wykonali setki papierowych żonkili- symboli powstania w getcie,  Młodzież pod opieką Pani Agnieszki Michulec wykonywała gazetki informujące o idei akcji i przybliżające postać Marka Edelmana. Dla uczniów starszych klas Pani Agnieszka Michulec przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Dekalog według Marka Edelmana” oraz warsztaty filmowo- literackie oparte o źródła z czasów istnienia getta i powstania.

Finałem akcji „Żonkile” będzie wydarzenie 10 maja.  Uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły pod opieką A. Michulec i S.Frącek rozdawać będą żonkile oraz ulotki zawierające najistotniejsze informacje na temat przedsięwzięcia. Naszych wolontariuszy w tym dniu będzie można spotkać na terenie szkoły, przed budynkiem szkoły oraz przed budynkiem Urzędu Gminy Bobrowniki.

Skip to content