Kolorowe dni

Kolorowe dni, czyli o rozwijaniu kompetencji kluczowych

   Praca w grupie sprawia uczniom wiele przyjemności, szczególnie wtedy, gdy w grupie są osoby, które znamy i lubimy.  Więcej wysiłku wymaga sytuacja, gdy współpracujemy z osobami wybranymi przypadkowo. Uczniowie klasy II b przez cały tydzień, każdego dnia losowali kolorowe karteczki, dobierając się za każdym razem w inne grupy. Takie działanie jest bardzo przydatne w kształceniu wielu kompetencji. Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. W tych zajęciach na pierwszy plan wysuwały się kompetencje społeczne, które opierają się na współpracy. Podstawowe umiejętności w zakresie tej kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia. Wyzwanie bardzo poważne, ale uczniowie poradzili sobie świetnie. Przydział zadań i ćwiczeń dla każdej grupy był jednakowy, ale sposoby rozwiązań mogły być różne. Więc kształcili także kompetencje umiejętności uczenia się. Zakres zadań grupowych obejmował zagadnienia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i plastycznej. Więc była okazja do kształcenia kompetencji matematycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz wyrażania ekspresji kulturalnej. Podsumowaniem zajęć była samoocena i wzajemna ocena kolegów i koleżanek. Wszyscy uzyskali oceny bardzo wysokie, ale co  ważne uzasadnienie każdej  było bardzo trafne.

A.Nabrdalik-Kocot

Skip to content