Prawa dziecka

W przedszkolu , prawa dziecka są priorytetem, dbamy  szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami . Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące swoich praw, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych . Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne. O tym ważnym zagadnieniu jakim są PRAWA DZIECKA dyskutowaliśmy dzisiaj w przedszkolu. 

Skip to content