OGŁOSZENIE ZWIĄZANE Z UPAŁAMI

Dyrektor Szkoły w Dobieszowicach informuje, że w związku z prognozowanymi coraz wyższymi temperaturami powietrza i koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarządza skrócenie każdej lekcji w dniach 11-14 czerwca 2019 r. o 15 minut. Przerwy pozostają bez zmian.

1. 8.00 – 8.30

2. 8.40 – 9.10

3. 9.20 – 9.50

4. 10.00 – 10.30

5. 10.50 – 11.10

6. 11.30 – 12.00

7. 12.10 – 12.40

8.12.50 – 13.20

Skip to content