Przerwany Marsz

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przypadającego w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej społeczność Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Dobieszowicach włączyła się do akcji Przerwany Marsz.  Akcja zainicjowana  przez Stowarzyszenie „Dumni z Polski”,  polegająca na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 r. przerwanego  wybuchem II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Jest to społeczny projekt od dzieci i młodzieży dla pokolenia polskich Dzieci Wojny. Według szacunków, w Polsce żyje wciąż ok. 3 mln osób określanych mianem Dzieci Wojny. Są to osoby, które jako dzieci doświadczyły tragedii II wojny światowej, często tracąc rodzinę, dom oraz możliwość edukacji.

Nasza placówka wiec 2 września gościła jedenaście, Pań mieszkanek gminy, którym nie lata temu zamiast pierwszego dzwonka do szkoły usłyszały wybuchy bomb: Krystynę Pawełczyk, Lucynę Pitas, Janinę Wrzaskowską, Alfredę Garczarczyk, Kazimierę Przybyłek, Janinę Gubała, Stanisławę Lisik, Alicję Caban, Annę Hajdzik, Wiesławę Przybylak, Marię Danecką. Seniorki zostały uroczyście  powitane w progach szkoły, wręczono im biało – czerwone kotyliony. Pani dyrektor Aneta Kocot   wprowadziła panie do sali, w której odbywała się akademia inaugurująca nowy rok szkolny. Do społeczności szkolnej zostały przyjęte dwie klasy pierwsze A i B oraz jedenastoosobowa klasa I C utworzona z  pań z pokolenia „Dzieci Wojny” . Pani dyrektor pasowała na  uczniów dziewczynki i chłopców z klas pierwszych, dzieciom zostały wręczone  uczniowskie krawaty, akty pasowania i smakowite rogi obfitości. Zaskoczone uczennice klasy I c  również zostały obdarowane krawatami szkolnymi. Nauczyciele każdej z pań wręczyli kwiaty, a pani dyrektor dziękując w ciepłych słowach za przybycie na uroczystość  wyraziła nadzieję, że uczennice będąc integralną częścią  społeczności szkolnej ukończą klasę ósmą. Najbardziej wzruszającym momentem uroczystości było przemówienie jednej z pań Stanisławy Lisik, w którym cofnęła się wspomnieniami do swojego dzieciństwa, brutalnie przerwanego wybuchem wojny. Uroczystość była dla uczniów żywą lekcją historii i okazją do refleksji nad losem Dzieci Wojny. Wzruszeń, łez i radości razem nie było końca, a uczniowie szkoły spisali się kolejny raz na medal  – okazując szacunek, zachowanie powagi i umiejętność wczucia się w rangę inauguracji roku szkolnego. Dopełnieniem akademii oczywiście był program artystyczny bohaterów –  czyli uczniów klas pierwszych. Akademia zakończyła się tradycyjnie okrzykiem wszystkich uczniów, którzy razem ze swoim dyrektorem krzyknęli: „Nowy rok szkolny 2019/2020 otwarty”.

nauczyciel historii mgr Agnieszka Michulec

Skip to content