Dzień Edukacji Narodowej

W piątek  11.10.2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobieszowicach odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Anety Kocot, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Pani dyrektor serdecznie i gorąco podziękowała gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. Przedstawienie dla wszystkich przygotowali uczniowie klasy VIII pod kierunkiem pani dr Anny Janoty. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli

Skip to content