„SZKOŁA W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„SZKOŁA W OBIEKTYWIE”

ORGANIZATOR:

Szkolny Klub Wolontariusza

TEMAT:

„Szkoła w obiektywie”

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie klas I-VIII

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią.
 • Zachęcenie do fotograficznej interpretacji otaczającej rzeczywistości.
 • Poszukiwanie ciekawych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

TEMATYKA KONKURSU:

Uczestnicy konkursu dowolnie interpretują powyższy temat.

KATEGORIE WIEKOWE:

Prace będą rozstrzygane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VIII

TERMIN ODDANIA PRAC:

 • do 30.10.2019 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

 • listopad 2019 r.

WARUNKI KONKURSU:

 • Uczestnicy  konkursu oddają jedno zdjęcie w formacie 15× 21 cm.
 • Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe.
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Zdjęcia należy przynieść do opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną przez organizatora komisję.
 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrodę.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na terenie szkoły w formie wystawy.
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Skip to content