Szkolne Koło Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innym.”                                     

                                                                               Św. Jan Paweł II

W  tym roku szkolnym  Szkolny Klub Wolontariusz liczy 30 członków i są to uczniowie klasy VII
i VIII.  W dniu 02.10.2019 r. wybraliśmy  władze naszego klubu.                    
Przewodniczącą została Anna Jaroń, zaś jej zastępcami: Julia Olejnik, Kamila Ferdyn 
 i Aleksandra Saft.            .                                                                                                              
Spotykamy się w środy o godz. 7.30. Opracowaliśmy  plan pracy na nowy rok szkolny,  a teraz czas na działania.                                                                                                                      
Koordynatorami Szkolnego Klubu Wolontariusza  są panie: Agnieszka Rabus, Magdalena Polak , Tamara Pudo

                                                                           Opiekunowie SKW

Skip to content