Komunikat!

Szanowni Rodzice, zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 27 lutego br.
i zaleceniami MEN – obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań związanych z zakażeniem koronawirusem. Mając na uwadze powagę sytuacji i bezpieczeństwo dzieci w szkole i przedszkolu od dnia 24 lutego są prowadzone działania profilaktyczne:
• polegające na przybliżeniu informacji o KORONAWIRUSIE i sposobach jego zapobiegania w ramach zajęć wychowawczych i opiekuńczych;
• na apelu zorganizowanym dla uczniów klas IV – VIII – higienistka szkolna omówiła
i zaprezentowała prawidłowe mycie rąk, poinformowała również o konieczności przestrzegania higieny nie tylko ciała, ale także pomieszczeń i mebli, przekazała uczniom informacje, w jakich miejscach w szkole mogą zdezynfekować ręce;
• w każdej klasie nauczania wczesnoszkolnego dla uczniów zostały przeprowadzone zajęcia pokazowe i pogadanka nt. higieny osobistej oraz techniki mycia rąk zgodne z przesłanymi instrukcjami, wszyscy uczniowie zgodnie z instruktażem odbyli ćwiczenia praktyczne poprawnego mycia rąk pod czujnym okiem higienistki;
• w korytarzu na parterze została wykonana dodatkowa tablica zawierająca podstawowe informacje dotyczące w/w tematyki oraz jak się zachować i gdzie dzwonić w przypadku wykrycia symptomów tej choroby;
• na każdej tablicy dla rodziców dzieci przedszkolnych zamieszczono instrukcję mycia rąk i prośbę, aby dzieci przeziębione, zakatarzone i kaszlące zostały w domu pod opieką rodziców lub innych opiekunów;
• wywieszone zostały również instrukcje jak dokładnie myć ręce, znalazły się one w każdej łazience oraz na drzwiach łazienek;
• zwiększono ilość środków do mycia i dezynfekcji toalet oraz mycia łazienek, jadalni, pomieszczeń klasowych i mebli szkolnych;
• zapewniono dyżury w okolicy toalet w celu zwiększenia kontroli przestrzegania prawidłowości
i obowiązkowości mycia rąk uczniów i dzieci przedszkolnych;
• od 28 lutego do szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci przedszkolne wchodzą tylko do szatni, następnie pomoc przedszkolna zaprowadza dzieci do sal.  

WAŻNE!Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznawania się z informacjami na stronie internetowej placówki oraz odwiedzania strony internetowej Generalnego Inspektora Sanitarnego.O wszystkich dostarczanych do szkoły informacjach, będe Państwa na bieżąco informować. 

Dyrektor Aneta Kocot

Skip to content