Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie,
25.03.2020r. rozpoczęła się edukacja w trybie zdalnego nauczania, w trakcie którego realizujecie
z nauczycielami podstawę programową, czyli poznajecie nowe dla Was rzeczy i zagadnienia. Niestety czas od 12 – 25 marca, w którym zajęcia były zawieszone, nie pomógł w rozwiązaniu problemu jakim jest koronawirus. Państwo nałożyło na nas obowiązek pozostania w domach,
a nauczanie ma się odbywać zdalnie. Jesteśmy z  Wami w kontakcie, a wypracowane wcześniej formy i sposoby przekazywania wiedzy będziemy kontynuować, wzbogacać i ulepszać, tak aby robić to najskuteczniej, jak to tylko możliwe. Nauczyciele różnych przedmiotów uszczegółowili moje informacje w zakresie prowadzonych z Wami zajęć, głównie w kwestii wymagań i oceniania, bo formy i metody pracy już poznaliście.
Do 10 kwietnia 2020r. będziemy w ten sposób realizować program nauczania. Wszelkie pytania kierujcie do wychowawców, nauczycieli lub do mnie. Tempo pracy dostosujemy  do Waszych możliwości zdając sobie sprawę, że każdy uczeń z osobna ma inną sytuację organizacyjną, sprzętową itd.
Wiecie, że możecie liczyć na nasze zrozumienie i współpracę. Jesteśmy w stanie poradzić sobie
z trudnościami, które towarzyszą tej trudnej sytuacji poprzez współpracę i komunikując się ze sobą. Osobiście – ja, nieco inaczej, bo nie w gabinecie, czekam na Wasze przemyślenia, wnioski, pomysły, sukcesy czy porażki. Przecież zawsze potrafiliśmy znaleźć dobre rozwiązanie.
Życzę Wam dużo cierpliwości i zapału, ale przede wszystkim dużo zdrowia. Póki, co musimy zdać się na komunikację na odległość.
Serdecznie Was pozdrawiam, ZOSTAŃCIE W DOMU!


                                                                         Aneta Kocot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobieszowicach

Skip to content