Zmiany klimatyczne na Ziemi

Dzisiaj , przy podniesieniu się średniej temperatury o niecałe 0.8°C obserwujemy szereg niespotykanych wcześniej zjawisk: rekordowe upały, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, silniejsze huragany, rozpad czapy lodowej Arktyki i lodów Antarktydy, podnoszenie się poziomu oceanów, rozmarzanie wiecznej zmarzliny, burze i nawałnice, pustynnienie, susze, pożary i powodzie.  Także w Polsce odnotowujemy zmiany klimatu.
 Nasilają się  zjawiska wcześniej nietypowe, takie jak fale upałów, susze, gwałtowne burze, trąby powietrzne czy powodzie opadowe .Wszystkie następstwa zmian klimatu na naszej Ziemi przedstawili  w formie  bardzo ciekawych  prezentacji uczniowie klasy VIII w ramach obchodów Dnia Ziemi.                                                                                                                                   

                                                                                                            Tamara Pudo

Skip to content