#kwiatkontrawirus

ZSP w Dobieszowicach  dla branży ogrodniczej i kwiaciarskiej

#kwiatkontrawirus

Motywem przewodnim naszej akcji są słowa Audrey Hepburn Posadzenie ogrodu to wiara w jutro .

W trudnych czasach w jakich przyszło nam wszystkim funkcjonować rynek przeżywa załamanie , kryzys nie oszczędza branży ogrodniczej. Społeczność naszej szkoły chce dołożyć swoją cegiełkę w pomoc dla kwiaciarzy i ogrodników stąd pomysł na akcję.

Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z ogrodnikami i kwiaciarzami z terenu naszej gminy , rozwijanie wśród naszych uczniów postaw przedsiębiorczych, prospołecznych czy wyrabianie poczucia solidarności ze społecznością lokalną.

W ramach projektu chcemy przeprowadzić następujące działania:

Pakiet małego ogrodnika – przygotowany przez ogrodników i kwiaciarzy, zestawy sadzonek dla dzieci, które w ramach zdalnych zajęć przyrody czy techniki, sadzą je w swoich ogrodach. Udostępniają dokumentację ze swojej pracy w ogrodzie, jej efektów na FB szkoły.

Utworzenie #kwiatkontrawirus, co wypromuje naszą akcję w mediach społecznościowych

Udostępnianie zdjęć w mediach społecznościowych ( sadzenie sadzonek, kompozycje z ciętych kwiatów, przydomowe ogródki), opatrzone  #kwiatkontrawirus oraz dodatkowo #pakietmalegoogrodnika

Udostępnianie informacji o akcji.

Udostępnianie ofert firm branży ogrodniczej i kwiaciarskiej na naszym szkolnym FB.

Przekazywanie ofert firm ogrodniczych kwiaciarni osobom prywatnym czy firmom przez koordynatorów akcji.

Udostępnianie ofert firm i kwiaciarni na stronie naszej szkoły i naszym FB.

Wszystkie wymienione działania dokumentowane w mediach społecznościowych opatrzone #kwiatkontrawirus

Dodatkowy #pakietmalegoogrodnika używany przy dokumentowaniu w mediach społecznościowych pracy z sadzonkami

Zapraszamy chętnych kwiaciarzy i ogrodników do współpracy

Skip to content