PLAKAT UPAMIĘTNIAJĄCY 100- LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ.

Uczniowie zapraszamy do świętowania rocznicy polskiej victorii „ Cudu nad Wisłą”

PLAKAT UPAMIĘTNIAJĄCY 100- LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ.

Sejm RP przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. 100 lat temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku, na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko – bolszewickiej

Bitwa Warszawska 1920, to przedsięwzięcie, którego celem jest upamiętnienie wydarzeń o szczególnym znaczeniu nie tylko dla historii Polski i całej Europy.

Należy podkreślić, że zdaniem lorda Edgara D’Abernona była to 18. przełomowa bitwa w historii świata. Zachęcamy nauczycieli oraz uczniów do aktywnego włączenia się w obchody Roku Bitwy Warszawskiej.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie jest istotnym elementem pracy naszej placówki.  Upamiętnienie tej ważnej rocznicy ma na celu kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych.

Do końca czerwca bieżącego roku wykonujemy plakat i zamieszczamy jego zdjęcie  na FB

Temat : 100-lecie Bitwy Warszawskiej

Praca może być wykonana w formie rysunku (technika dowolna) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.).

Fotografię pracy zamieszczamy na naszym szkolnym FB

Format prac A4

Fotografię opatrujemy #bitwawarszawska

#patriocilokalnie #zspdobieszowiceojczyznie

Skip to content