Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka, to dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

Antoine de Saint Exupery pisał „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale nie wszyscy o tym pamiętają”. Rodzice uczniów klasy IB pamiętają doskonale i wraz z wychowawcą zaprosili swoje dzieci do pewnego niezwykłego ZOO.

Najlepsze życzenia dla wszystkich małych i dużych dzieci!!!

Skip to content