AKCJA „MASECZKI”

AKCJA „MASECZKI”, CZYLI BEZINTERESOWNA POMOC
W OKRESIE PANDEMII

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji
i nieufności.”


(o. Fabian Kaltbach)


Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach bardzo mocno angażuje
się w działalność charytatywną, w tym również – szycie bawełnianych maseczek ochronnych. Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność zasłaniania ust i twarzy. Jedną z form zabezpieczenia przed wirusem jest noszenie bawełnianych maseczek.

Pomysł szycia osłonek na twarz zrodził się przy okazji planowania z dyrektorem szkoły pracy zdalnej zajęć świetlicowych. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 wychowawczyni świetlicy pani Wioletta Zając wyszła z inicjatywą zorganizowania zajęć pozalekcyjnych – „Kroju i szycia”. Warsztaty szycia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Uczniowie uczą się szyć
w dwóch grupach w godzinach popołudniowych. W drugim semestrze rada rodziców zakupiła maszynę do szycia. I tak też obecna sytuacja spowodowała, że nauka i zaangażowanie uczniów
nie poszła na marne.

Do akcji przyłączyli się nie tylko uczniowie, ale również rodzice uczniów i przedszkolaków. Materiał niezbędny do uszycia maseczek na początku zakupiony został przez panią Wiolettę Zając, panią Barbarę Bartkowską oraz pana radnego powiatu będzińskiego Rafała Kocota. Z kolei maseczki dla mieszkańców gminy, uszyte zostały z materiału otrzymanego od Urzędu Gminy Bobrowniki.

Placówki służby zdrowia, a przede wszystkim szpitale, to te miejsca, gdzie zapotrzebowanie na sprzęt ochronny jest największe. Dlatego właśnie dnia 22 kwietnia 2020 roku po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych dyrektora ZSP w Dobieszowicach Anety Kocot z dyrektor Szpitala w Czeladzi i Będzinie– panią Aldoną Sylwa, nauczyciele; Violetta Danecka, Anna Dzida i Adam Zbroszczyk dostarczyli maseczki do placówki. Podziękowali za codzienną, jakże ciężką w obecnych czasach pracę lekarzy i pielęgniarek. Życzyli Im również wiele zdrowia, cierpliwości i ogromu nadziei na lepsze jutro.

Wszystkim wolontariuszom, do których, oprócz osób w/w, należą także dyrektor zespołu Aneta Kocot, Magdalena Zrałek – Wolny, Dobrochna Kocot i Ilona Kubat należą się również podziękowania, bo odnajdują siebie w służeniu innym.

Skip to content