Kalendarz roku szkolnego 2020/2021Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1.09.2020 r.wg ustalonego harmonogramu

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych – 22.01.2021 r.

Klasyfikacja śródroczna (zatwierdzenie ocen śródrocznych) -25.01.2021 r.

Ferie zimowe – 1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.


Egzaminy ósmoklasisty:

Część humanistyczna – 25.05.2021 r.

Część matematyczna – 26.05.2021 r.

Część z języka obcego nowożytnego – 27.05.2021 r.


Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych -14.06.2021 r.

Klasyfikacja końcowa (zatwierdzenie ocen rocznych) – 18.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 25.06.2021 r.

Ferie letnie – 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – 31.08.2021 r.Skip to content