DZIECKO W RUCHU DROGOWYM

W naszych czasach, w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza nas dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych. Dlatego my dorośli mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W tym działaniu określona jest rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela, który zna przepisy ruchu drogowego oraz jego reguły i zasady.

Celem działań jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym (jako pieszy, rowerzysta), poprzez praktyczne wdrażanie ich do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad zgodnie z kodeksem drogowym;

Każde dziecko:

• jest świadome odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

▪ powinno znać podstawowe zasady i obowiązki pieszego uczestnika ruchu drogowego, sposoby bezpiecznego zachowania się na drogach;

• powinno zastosować  poznane zasady w konkretnej sytuacji (np. przejście przez jezdnię po pasach);

• powinno zachować ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię;

• powinno ocenić właściwe i niewłaściwe zachowanie pieszych;ZASADY PIESZEGO RUCHU DROGOWEGO


• Droga jest dla wszystkich, mogą z niej korzystać piesi i kierujący pojazdami;

• Jezdnia jest dla pojazdów, a chodniki dla pieszych;

• Należy zachować szczególną uwagę tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do, tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych);

• Nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem;

• Przed wejściem na jezdnię zatrzymaj się na skraju chodnika, spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo i gdy jezdnia jest wolna, przechodź sprawnie, ale nie biegnij;
• Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodź na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony – idź, zielony pulsujący – uwaga, czerwony – stój).
• Przejście z wysepką – zatrzymaj się na wysepce, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu;
• Nie wchodź na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu, gdyż nie widzisz jezdni;
• Jeżeli poza obszarami zabudowanymi nie ma na drodze chodnika, to należy chodzić poboczem drogi, a przy jego braku – to przy lewej krawędzi jezdni naprzeciw ruchu pojazdów, aby je lepiej widzieć;
• Nie wolno chodzić po torowiskach tramwajowych i kolejowych.


BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WYCIECZEK


1. Bezpieczeństwo w czasie spacerów.

Organizowanie i realizowanie zajęć z dziećmi w formie spacerów lub wycieczek jest bardzo trudne. Po drogach publicznych dzieci powinny chodzić parami, tylko po chodniku, a na drodze bez chodnika po poboczu. Dzieci nie mogą być prowadzone w kolumnach chodzących po jezdni. Zawsze podczas spaceru, wycieczki muszą być dwie osoby dorosłe na jedną grupę liczącą 20 dzieci. Dzieci powinny iść obok osoby dorosłej idącej na początku kolumny, która obserwując stan ich zmęczenia reguluje tępo marszu. W terenie gdzie nie ma ruchu pojazdów samochodowych można pozwolić dzieciom na marsz swobodną gromadką.


2. Bezpieczeństwo w czasie wycieczek autokarowych.

Zasady bezpieczeństwa:

• Kierownik wycieczki powinien zadbać o podręczną apteczkę, prawidłowo wyposażoną;
• Liczba uczestników wycieczki nie może przekraczać liczby miejsc siedzących;
• Wszystkie dzieci powinny zająć miejsca siedzące, opiekunowie przy
drzwiach;
• Dzieci niepełnosprawne i źle znoszące podróż autokarem siedzą obok dorosłych;
• Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;
• Dbałość o czystość pojazdu;
• Zakaz wyrzucania śmieci podczas jazdy wszystkimi środkami lokomocji.


BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABAW


1. Zabawy letnie:

• przestrzeganie wyznaczonych miejsc z dala od szos, jezdni, zbiorników wodnych;
• korzystanie z rowerków dziecięcych, wrotek, łyżworolek, deskorolek itp. (bezpieczeństwo własne i kolegów);

2. Zabawy zimowe:

• przestrzeganie wyznaczonych miejsc (sztuczne lodowisko, tereny zjazdowe z dała od tras komunikacyjnych).

3. Świadomość zagrożeń i skutków niewłaściwie zorganizowanej zabawy

• jazda na deskorolce, wrotkach, łyżworolkach itp. w pobliżu jezdni;
• przyczepianie sanek do pojazdów;
• używanie walkmanów itp., na ulicy;
• rzucanie śnieżkami w nadjeżdżające pojazdy.

  ZNAKI DROGOWE


Znaki drogowe pionowe:

• informacyjne – miejsce przejścia dla pieszych, strefa zamieszkania, przejście podziemne dla pieszych, przystanek autobusowy, telefon, parking;
• ostrzegawcze – niebezpieczny zakręt w prawo, niebezpieczny zakręt w lewo, przejazd kolejowy bez zapór, przejazd kolejowy z zaporami, uwaga dzieci;
• zakazu – zakaz ruchu dla pieszych, zakaz wjazdu rowerami, stop;
• nakazu – droga dla pieszych, droga dla rowerów.

Znaki drogowe poziome:

• przejście dla pieszych (zebra, pasy).

Skip to content