Informacje dla rodziców przedszkolaków

W roku szkolnym opłata za wyżywienie wynosi 8 zł:
śniadanie: 2,50 zł;
obiad: 3,50 zł;
podwieczorek: 2 zł;

Intendent przekazuje wyliczoną opłatę za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe do 10 dnia każdego miesiąca. Rodzice zobowiązani są do uregulowania należności do 20 dnia każdego miesiąca na numer konta:

Godziny ponadwymiarowe w przedszkolu od 6:30-8:00 i 13:00-16:30. 1h poza podstawą programową (8:00-13:00) to 1 zł. W przypadku 2 dzieci uczęszczających do przedszkola opłata wynosi 0,80 zł, a w przypadku 3 dzieci 0,50 zł.
 
 Do godziny 8:00 należy zgłaszać wszelkie nieobecności dziecka telefonicznie lub sms-owo.
Numer telefonu do intendentki: 532153711.
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka będzie naliczona pełna opłata za wyżywienie.

WAŻNE

Rodzice dzieci z alergią lub nietolerancją pokarmową proszeni są o zgłoszenie się do intendentki oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. 

W przedszkolu pracujemy w oparciu o programy”
„Nasze przedszkole” : Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska;
„Rozwój-Wychowanie-Edukacja” : Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha;
„Wokół przedszkola”: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.
Treści, które są zawarte w programach są zgodne z nową podstawą programową i są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Zawodowej. 

Zajęcie dodatkowe:

J. angielski: 
Religia 
Zajęcia ruchowe 

Przedszkole bierze udział w programie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Skip to content