PROCEDURY


LIST DYREKTORA .
Szanowni  Państwo – Rodzice i opiekunowie.Drodzy uczniowie.Z ogromną radością powitaliśmy nowy rok szkolny w progach szkoły w dniu 1 września 2020r.

Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.


W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor szkoły i przedszkola odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych i przedszkolnych.  W sposób maksymalny pragnę pogodzić w planowanej organizacji potrzeby uczniów i sugestie państwa oraz zewnętrzne wytyczne. Mam nadzieję, że w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim będziemy modyfikować procedury BHP i doskonalić je dla bezpieczeństwa całej Społeczności  szkolno – przedszkolnej.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze  w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do  placówki zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia się koronawirusa jest również bieżące śledzenie komunikatorów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej  w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora i wychowawców.
W przypadku pojawienia się na terenie placówki ogniska koronawirusa szkoła i przedszkole rozpocznie pracę w systemie hybrydowym bądź zdalnym.
Dzisiaj życzmy sobie wzajemnie, aby  forma nauczania  stacjonarnego  została z nami na długo…
Dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc, proszę jednocześnie o wyrozumiałość dla utrudnień organizacyjnych i ochronę siebie i innych.Zarządzenie nr 28/19/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobieszowicach
Regulamin BezpieczeństwaZARZĄDZENIE NR 2 0/2 0 1 9 / 2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO z dnia 28.05.2020 rPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie GórniczejRegulamin-funkcjonowania-Przedszkola-Publicznego-w-Zespole-Szkolno-Przedszkolnym-w-Dobieszowicach-w-czasie-pandemiiProcedura bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLIOŚWIADCZENIE

Skip to content