Jesteśmy czytelnikami bibliotekiNie trzeba nigdy się obawiać,
że książka zmęczy nas i znuży.
Bo ona z nami chce rozmawiać,
namówić chce nas do podróży,
pocieszyć chce rozśmieszyć nieraz,
chce pofiglować, bawić, uczyć
i kolorowy świat otwierać
czarną literką: cennym kluczem.
28 października czytelnikami biblioteki szkolnej stali się
pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 16 uczniów.
Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z regulaminem
korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni w formie obrazkowej.
Zajęcia biblioteczne wzbogacone zostały krótkim filmem
animowanym na temat historii powstania książki oraz prezentacją multimedialną „Witam Cię kartek szelestem”. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali karty biblioteczne. W trakcie
zajęć Pani bibliotekarka Maria Mańczyk przeprowadziła quizy czytelnicze. Przewodniczący klasy Mateusz Olszewski z dumą przyjął dyplom uznania dla całej klasy Ia. Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika.


Dziękujemy nauczycielowi biblioteki za zaproszenie do podróży w krainę literatury.Skip to content