Miesiąc dobroci dla zwierzątCzwartego października wspominania  się świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.  Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt.
Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś pokrzywdzonemu przez los lub złych ludzi biedakowi, który mieszka w schronisku. 
  Szkolny Klub Wolontariusza  wpłacił darowiznę na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bytomiu.

             Za  pomoc i ofiarność, serdecznie dziękujemy.Skip to content