Pamiętamy o tych co odeszli…..Początek  listopada to okres szczególny w polskiej tradycji i kulturze. Obchodzimy  wtedy Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Czas ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem. Dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią.
W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz   i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze. Ten rok był jednak inny, wyjątkowy spowodowany obostrzeniami epidemiologicznymi. Zamknięte cmentarze, cisza, brak tłumów ludzi. To była okazja i czas  do głębszej refleksji.

Szkolny Klub Wolontariusza z ZS-P w Dobieszowicach wpisując się w to coroczne świętowanie nie zapomniał o grobach tych co za naszą Ojczyznę  życie oddali, którzy swą pracą  i zaangażowaniem ją odbudowywali, czy też na grobach opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych.

W centralnej części cmentarza parafialnego w Bobrownikach, tuż za krzyżem, znajduje się grób Czesława Bogusławskiego herbu Ostoja (ur.1872, zm. 1933), zarządcy dóbr ziemskich Dobieszowice w latach 1926-1933. Grobem tym od 2014 roku zajmuje się młodzież z ZS-P w Dobieszowicach
a od 2017 roku Szkolny Klub Wolontariusza.          

Podejmowanie takich działań ma dla młodzieży i nie tylko,  wymiar wychowawczy, poznawczy
i kulturotwórczy.Opiekunowie:

Tamara Pudo,

Magdalena Polak

Agnieszka Rabus

Skip to content