„ Szkoła pamięta”

Nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w akcji „ Szkoła pamięta”.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach projektu podjęliśmy szereg działań:

Akcja „ BOHATER ON” upamiętniającej uczestników powstania 44

Międzynarodowy projekt „Krokus” koordynowany przez Żydowskie Muzeum Galicja, którego celem jest upamiętnienie dzieci ofiar Holokaustu

Podczas lekcji WOS-u i historii uczniowie w ramach cyklu „ Wielcy Polacy” zgłębiali życiorysy takich postaci jak I Irena Sendlerow

Podczas lekcji WOS-u i historii uczniowie w ramach cyklu „ Wielcy Polacy” zgłębiali życiorysy takich postaci jak I Irena Sendlerowa , Marek Edelman, Witold Pilecki , Adam Czerniakow czy Jan Karski

1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

W kwietniu upamiętniliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej.

Pod opieką , w ramach obchodów Dnia Niepodległości uczniowie przygotowywali prezentacje na temat wielkich Polaków w literaturze i malarstwie,

Integralną częścią wychowania patriotycznego jest miłość do małej ojczyzny , poszanowanie jej tradycji, pamięć o ludziach tworzących tę ojczyznę. Od lat tę pamięć pielęgnujemy, m.inn. opiekując się grobami lokalnych społeczników- patriotów a , Marek Edelman, Witold Pilecki , Adam Czerniakow czy Jan Karski

Pod opieką polonisty uczniowie przygotowywali prezentacje na temat wielkich Polaków w literaturze i malarstwie.Skip to content