Międzynarodowy Dzień WolontariuszaPraca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej.  Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. 

Prezentacja, którą przygotowały wolontariuszki z naszej szkoły  pokazuje nasze działania w ostatnim roku.

Zapraszamy!https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=45E4182F8527E214!2143&ithint=file%2cpptx&authkey=!ANu2hL-u3nB0D2QSkip to content