Konsultacje stacjonarneMożliwość konsultacji stacjonarnych dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych ( j.polski, j.angielski, matematyka) od 18.01.2021.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki – dr hab. Przemysława Czarnka – uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji stacjonarnych w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych ( j.polski, j. angielski, matematyka).


Konsultacje muszą przebiegać w reżimie sanitarnym w grupie do 5 osób.


Aby zgłosić chęć wyrażenia woli uczestnictwa w konsultacjach, należy napisać wiadomość przez e- dziennik Vulcan do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot, w celu ustalenia daty, godziny oraz numeru sali.


Nauczyciel po otrzymanym zgłoszeniu, zgłasza drogą elektroniczą informację o zapotrzebowaniu na przeprowadzenie konsultacji w szkole do wicedyrektora .

Skip to content