Uczniowie z orzeczeniamiOd 18.01.2021 możliwość zorganizowania nauki w szkole dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w szkole.


Decyzja dyrektora o zorganizowaniu nauki w szkole dla dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być podjęta tylko i wyłącznie na wcześniej złożony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego.

Skip to content