„Wirusoochrona”

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotem uczniów klas I-III do szkół podstawowych, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczyna na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”.

Baner informacyjny dotyczący realizacji w woj. śląskim wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej dla dzieci pt. "Wirusoochrona"

W szkołach podstawowych w województwie śląskim rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli szkół podstawowych klas I-III.

Każda szkoła otrzyma elektroniczny pakiet materiałów edukacyjnych m.in.: plakat opracowany na potrzeby realizacji akcji, ulotki, tablicę edukacyjną z krzyżówką, kolorowankę.

Dodatkowo, w ramach ww. akcji zostanie zorganizowany konkurs na najbardziej kreatywną realizację #lekcjiHIGIENY pt. „Wirusoochrona”.

Akcji towarzyszy hashtag: #wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa,  zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz przestrzeganie zasad higieny osobistej i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkie szkoły podstawowe z terenu woj. śląskiego!

Szkoły zainteresowane udziałem w wojewódzkiej Akcji „Wirusoochrona” proszone są o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Skip to content