Ogólnopolski Konkurs Zuch  8 marca odbył się w szkole Ogólnopolski Konkurs Zuch – test zintegrowany, w którym wzięło udział 22 uczniów z klas Ia, Ib, II, IIIa i IIIb. Jego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Uwzględniał on elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Test konkursowy zawiera 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogły zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Na wyniki czekamy do 2 kwietnia. Za wszystkich uczniów trzymamy kciuki!


Skip to content