„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”


„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”

Nasze Przedszkole bierze udział w Kampanii realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”. W ramach akcji przeprowadzona została akcja edukacyjno – informacyjna dla rodziców, opiekunów w zakresie między innymi wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ( w szczególności dzieci), sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, stosowania oczyszczaczy powietrza, nawyku sprawdzania stanu jakości powietrza.  W  związku z powyższym Rodzice otrzymali ulotki informacyjne na temat przeprowadzanej kampanii, plakat informacyjny został umieszczony na drzwiach wejściowych do placówki. Przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjno –  informacyjne dla dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych (3,4,5,6 latki) z zastosowaniem materiałów edukacyjno – informacyjnych które otrzymała placówka od organizatora kampanii. Dzieci podniosły swoją świadomość ekologiczną w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dowiedziały się co to jest smog, jaki ma wpływ na powietrze i zdrowie człowieka, w jaki sposób go zwalczać, dbać o środowisko i czyste powietrze. Przedszkolacy bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach, uważnie słuchały, świetnie się bawiły wykonując wszystkie zadania, karty pracy i projekty plastyczne. Zajęcia przeprowadzone zostały w ciągu jednego tygodnia i będą kontynuowane przez kolejny tydzień. Zapraszamy do fotorelacji z zajęć, kolejna już wkrótce. 


Skip to content