KOMUNIKAT DYREKTORA – przerwa wakacyjna przedszkolaKOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W DOBIESZOWICACH
w sprawie dyżuru i przerwy wakacyjnej przedszkola:   Przedszkole Publiczne w Dobieszowicach funkcjonuje do dnia 30 czerwca 2021r. W dniach 1 – 31 lipca 2021r. trwa przerwa wakacyjna w funkcjonowaniu przedszkola. W tym czasie funkcjonuje przedszkole w: Bobrownikach, Rogoźniku, Sączowie.  Przedszkole w Dobieszowicach  wznawia działalność od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.

 Opieką wakacyjną w pierwszej kolejności będą objęte dzieci, których obydwoje rodzice pracują.  
Wniosek o objęcie dziecka opieką wakacyjną rodzice składają w  sekretariacie szkoły lub mailowo na adres zspdobieszowice@bobrowniki.pl.

Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności: 1) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie od 10 maja do 28 maja 2021 r.  

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.zspdobieszowice.pl
Rodzice mają obowiązek określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie,
w którym pełni ono dyżur oraz dokonać opłaty żywieniowej zgodnie z przyjętymi stawkami.
W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia dziecka w ustalonym terminie, będą sami musieli zadbać o zapewnienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu pełniącym dyżur. Dziecko zostanie przyjęte na dyżur wakacyjny, jeżeli przedszkole pełniące dyżur będzie dysponowało wolnymi miejscami.


Skip to content