MAMA„Nie pytajcie mnie jak wyglądała moja matka, bo czy można opisać Słońce? Z mamy promieniowało ciepło, siła radość (…). Przy Niej śmiałem się i nic złego nie mogło mi się przytrafić”.


E.E. Schmitt


Mama- to na pewno jedno z najpiękniejszych słów w słownikach na całym świecie. Przecież „Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, chuchanie na uderzone miejsce. Mama to sama dobroć
i sama przyjemność. Coś, co dobrze mieć przy sobie w każdej chwili życia, dookoła siebie, gdzieś
na horyzoncie” (M. Wańkowicz).


I dlatego właśnie dla Mamy, z wielkiej miłości – klasa IIa w kolejnym filmiku.


Skip to content