NAJMŁODSI – NAJLEPSI
8 marca odbył się w szkole Ogólnopolski Konkurs Zuch – test zintegrowany, w którym wzięło udział 37  uczniów z  klas Ia, Ib, II,  IIIa i IIIb. Jego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkurs Zuch  polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Uwzględniał on elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Otrzymaliśmy wyniki. W rankingu przyznanych punktów uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom. Zdobywcą I miejsca okazał się uczeń klasy 1a Alan J., który uzyskał 209 punktów na 210 możliwych do zdobycia. Równorzędne III miejsce z liczbą punktów 205 uzyskali uczniowie klasy 1a: Aleksander O., Leon C., Jagoda K. oraz klasy Ib Piotr W. W gronie laureatów, czyli pierwszej piętnastce w całym kraju znaleźli się także uczniowie klas pierwszych: Kamil K., Mateusz O., Karolina C., Antoni B.,Natalia Ch., Bartosz K.,Julia J.,Hanna O.,Maja K.i Martyna K.

 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi, zaangażowania i znamienitych osiągnięć. Wychowawcy klas młodszych
Skip to content