Zakończenie roku szkolnego klas I-IVZakończenie to najlepsza część każdej historii

Michael Grant , Faza szósta: Światło


W piątek 25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Było to wydarzenie o tyle przejmujące, że mogliśmy się spotkać w większej grupie na szkolnym patio. Choć z zachowaniem dystansu i wszystkich obostrzeń sanitarnych, to spotkanie wzmocniło poczucie naszej wspólnoty szkolnej. Ze względu na wytyczne sanitarne, zakończenie roku odbywało się w dwóch etapach: najpierw pożegnane zostały klasy I-IV (godz. 8.00), a następnie o godz. 9.00, klasy starsze.

Pogoda sprzyjała. Pomimo dużego zachmurzenia, z nieba nie spadła ani jedna kropelka deszczu, jakby nawet aura cieszyła się, że możemy ten trudny i wyjątkowy w swych zmianach (nauczanie zdalne i stacjonarne) pożegnać wspólnie.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor mgr Aneta Kocot podsumowując kończący się rok szkolny, ze wskazaniem na jego niedogodności, ale również wszystkie te kwestie, które napawały nadzieją i wielkim optymizmem. Następnie Dyrektor poprosiła o wystąpienie na środek każdej klasy z wychowawcą. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zostali obdarowani kuferkami ze słodyczami. Uczniom klas IV zostały wręczone wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz zawodach pożarniczych. W tym miejscu należy serdecznie podziękować Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach za ufundowanie kuferków ze słodyczami dla klas I-III, poduszek z dedykacją dla klasy IV oraz medali dla sportowców i młodzieżowej drużyny strażackiej. Dyrektor również serdecznie podziękowała rodzicom, a Ci, którzy szczególnie włączali się w różnorakie akcje na rzecz szkoły, zostali uhonorowani Listami gratulacyjnymi.

Po zakończonej części oficjalnej, uczniowie klas I-IV udali się do swoich sal, w których wychowawczynie wręczyły im świadectwa. Wszyscy żywimy ogromną nadzieję, że 1 września spotkamy się w trybie stacjonarnym, by rozpocząć kolejny, spokojny rok szkolny. A teraz życzymy wszystkim cudownych, udanych i zdrowych wakacji!


Skip to content