Pamiętamy o tych co odeszli…..


Początek listopada to okres szczególny w polskiej tradycji i kulturze. Obchodzimy wtedy Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Czas ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem. Dla innych
z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze. W tym roku „złota polska jesień” szczególnie nastrajała do głębszej refleksji o przemijaniu.

Szkolny Klub Wolontariusza z ZS-P w Dobieszowicach wpisując się w to coroczne świętowanie nie zapomniał
o grobach tych co za naszą Ojczyznę życie oddali, którzy swą pracą i zaangażowaniem ją odbudowywali, czy też
na grobach opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych.

W centralnej części cmentarza parafialnego w Bobrownikach, tuż za krzyżem, znajduje się grób Czesława Bogusławskiego herbu Ostoja (ur.1872, zm. 1933), zarządcy dóbr ziemskich Dobieszowice w latach 1926-1933.
Grobem tym od 2014 roku zajmuje się młodzież z ZS-P w Dobieszowicach a od 2017 roku Szkolny Klub Wolontariusza.

Podejmowanie takich działań ma dla młodzieży i nie tylko, wymiar wychowawczy, poznawczy i kulturotwórczy.

Opiekunowie:
Tamara Pudo,
Magdalena Polak
Agnieszka Rabus


Skip to content