Światełko Pamięci dla Tych, których już nie ma wśród nas.


„…nie umiera ten, który żyje
w pamięci żywych”
„…Lecz oni ciągle przecież żywi,
Nadal wytrwale są wśród nas,
Ich dusze przy nas pozostały,
Tylko ich ciała zabrał czas…”


Szkolny Klub Wolontariusza z ZS-P w Dobieszowicach podjął zobowiązanie zapalenie w dniach 1- 2 listopada 2021 roku, zniczy na grobach tych co za niepodległą naszą Ojczyznę  życie oddali, którzy swą pracą i zaangażowaniem
ją odbudowywali , czy też na grobach opuszczonych, zapomnianych i zaniedbanych.

Działanie takie ma też wymiar wychowawczy i poznawczy. Niepodległość czy też wolność narodu nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować, budować  i walczyć o nią – jeśli będzie taka konieczność.


Tamara Pudo
Magdalena Polak
Agnieszka Rabus


Skip to content