„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”


W związku ze zbliżającą się 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasza szkoła bierze udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

W ramach projektu uczniowie klas starszych podczas dodatkowych zajęć obejrzą film „ Nie zabierajcie mamy”. Pod opieką nauczyciela historii uczniowie przygotowali prace plastyczno -literackie, które wezmą udział w konkursie zewnętrznym oraz plakaty na konkurs wewnątrzszkolny. Uczniowie przeprowadzili również wywiady z bliskimi- świadkami wydarzeń.

Nawiązaliśmy kontakt z panem Zygmuntem Sośniokiem – działaczem NSZZ Solidarność, który służy nam wsparciem merytorycznym

!8 listopada uczniowie klasy 7 odwiedzą siemianowickie muzeum, gdzie wezmą udział w warsztatach „ Grudzień 81”

Jednym z wielu zadań w ramach tego projektu będzie zorganizowanie w szkole miejsca patriotyczno – historycznego „40 lat po stanie wojennym”. Odzew wśród społeczności szkolnej przerósł nasze oczekiwania, na naszej wystawie pojawiło się wiele pamiątek udostępnionych przez bliskich naszych uczniów. Efektem jest wystawa na korytarzu szkoły.DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2021

WARSZTATY FILMOWE

Pokaz filmu „Nie zabierajcie Mamy

Praca z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela w oparciu o materiał filmowy

 Młode pokolenia o  „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY, WARSZTATY

organizacja szkolnego kącika patriotycznego  „40 lat po stanie wojennym” – historycznego, w którym prezentowane będą materiały źródłowe dotyczące stanu wojennego, prace plastyczne uczniów – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)

Budowanie więzi międzypokoleniowej:

„Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki- uczniowie przygotowują prace, w oparciu o wspomnienia bliskich

„Opowiedz mi babciu, dziadku”- projekt polegający na zbudowaniu zestawu pytań dla wywiadu dla bliskich, pamiętających wydarzenia , przeprowadzeniu z nimi wywiadu, jego analizie i omówieniu wniosków podczas warsztatów

Konkurs plastyczny na plakat „40 lat po stanie wojennym”

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – „WIRTUALNE ZWIEDZANIE  KOPALNI WUJEK”

poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/

 Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN

Skip to content